ក្រុមហ៊ុន Mobile C&C ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ផ្នែក​​ពត៌មាន​វិទ្យា ជា​ច្រើន​មុខ​តំណែង

未分類
ក្រុមហ៊ុន Mobile C&C (Korea) Co., Ltd. គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ឈាន​មុខ​គេ​ទី​មួយ​ ​ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​មក​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ ដែល​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ ដំណោះ​ស្រាយ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ទាក់​ទង​នឹង​ទូរស័ព្ទ និង​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៥។
ចំណែក​ក្រុមហ៊ុន Mobile C&C (Cambodia) Co., Ltd. ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២ ក្នុង​នាម​ជា​ផ្នែក​មួយ​របស់​ Mobile C&C (Korea) Co., Ltd. បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ក្រុមហ៊ុន Mobile C&C (Cambodia) Co., Ltd. ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ផ្នែក​ពត៌មាន​វិទ្យា​គ្រប់​កម្រិត​ជាច្រើន​មុខ​តំណែង ដែល​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន៖
Java Develop

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました