កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ ១០០% ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ពី​សាលាពាណិជ្ជកម្ម Vlerick ប្រទេស​ប៊ែលហ្ស៊ិក

未分類
នេះ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ ១០០%​ពេញ ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទាញ​សិស្ស​និស្សិត​បរទេស​មក​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ សិស្សនិស្សិត​អាច​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​មុខ​វិជ្ជា​សិក្សា ដែល​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​បាន។ សូម​ស្វែង​យល់​ពីពត៌មាន​បន្ថែម​ខាង​ក្រោម៖
សម្រាប់​តែ​បេក្ខជន​ដែល​ជា​និស្សិត​បរទេស​ប៉ុណ្ណោះ (មិន​មែន​ជា​ជន​ជាតិ​ប៊ែល​ហ្ស៊ិក)
ទីកន្លែង​សិក្សា៖ សាលាពាណិជ្ជកម្ម Vlerick ប្រទេស​ប៊ែលហ្ស៊ិក
អាហារូបករណ៍​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​រួម​មាន៖
អាហារូបករណ៍ ឧត្ដមភាព​សិក្សា (ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP)
អាហារូបករណ៍ ស្មារតី Vlerick (VLERICK SPIRIT SCHOLARSHIP) និង
អាហារូបករណ៍ AIESEC/

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました