ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងៃនេះកម្ពុជា​នឹង​ចុះត្រជាក់ខ្លាំងបំផុត តំបន់ខ្លះ​អាច​ដល់១៤អង្សារ

未分類
យោងតាម​សេចក្ដី​ប្រកាស ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម ប្រទេស​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​រង​ឥទ្ធិពល​ខ្យល់​មូសុង​ឦសាន និង​ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ខ្សោយ​ពី​ចិន ដែល​បង្ក​ឲ្យ​សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា​ធ្លាក់​ចុះ ពី​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​មករា ត​ទៅ ជាពិសេស​ថ្ងៃទី​១២-១៥ មករា​។
សូម​តាម​ដាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Source: ចំណេះ - JomNes

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました