រឿង០៥ យ៉ាង ដែលយើងមិនគួរចែករំលែកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម Facebook

未分類
បណ្តាញសង្គម​ Facebook ជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង ព័ត៌មាន ក៏ដូចជាការកម្សាន្តផ្សេងៗតាមរយៈមុខងារដ៏សម្បូរបែប នឹងមានស្រាប់នៅលើបណ្តាញសង្គមមួយនេះ។ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក៏ព្រោះតែភាពងាយស្រួល និងសម្បូរបែបនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យមានមាទិការរាប់លានត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមនេះជាប្រចាំថ្ងៃ។ យ៉ាងណាមិញ លោកអ្នកក៏គួរតែជៀសវាងនូវប្រភេទរឿងមួយចំនួន ដែលលោកអ្នកមិនគួរបង្ហោះ និងចែករំលែកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនោះទេ។
តើរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងគួរជៀសវាង?
ថ្ងៃនេះ គំនិត សូមធ្វើការបង្ហាញពីប្រភេទរឿងទាំង០៥ ដែលលោកអ្នកគួរគប្បីជៀសវាងដូចខាងក្រោម៖
១. ចែករំលែករូបភាពកាតឥណទានរបស់អ្នក
ជាការពិតណាស់ ព័ត៌មានដ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました