ក្រសួងដែនដីចេញនិតិវិធីថ្មី ៤ ចំណុចរឹតបន្ដឹងការវាស់វែងដី ការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិ និងការជួលដីរដ្ឋ

未分類
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានដាក់ចេញគោលការណ៍ថ្មី ៤ចំណុច រឹតបន្ដឹងនិតិវិធីក្នុងការវាស់វែងក្បាលដី ការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិ និងការជួលដីរដ្ឋឱ្យទៅឯកជន។
ការដាក់ចេញគោលការណ៍ថ្មីនេះ គឺដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា ការផ្ដល់កម្មសិទ្ធ ឬជួលដីរដ្ឋឱ្យឯកជនដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរដ្ឋបាលសុរិយោដី ការវាស់ក្បាលដីមិនត្រឹមត្រូវ បញ្ហាជាន់ក្បាល់ដីគ្នា និងវិវាទដីធ្លីផ្សេងៗទៀត។
គោលការណ៍ទាំង ៤ នោះរួមមាន៖
១. រាល់ការវាស់វែងក្បាលដី ត្រូវអនុវត្តនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរដ្ឋបាលសុរិយោដី ដែលជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចតែមួយគត់ ក្នុងការវាស់វែងកំណត់ព្រំក្បាលដីស្របតាមមាត្រា២២៩ និងមាត្រា២៣

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました