ក្រុមហ៊ុន Kai របស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិនិត្យមើលគម្រោងរថយន្តអគ្គិសនីជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេស ជាច្រើន ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុន Apple

未分類
នៅថ្ងៃពុធនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកូរ៉េខាងត្បូង Kai Crop បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យ មើលឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍លើរថយន្តអគ្គិសនីបើកដោយខ្លួនឯង ជាមួយនឹងក្រុម ហ៊ុនបរទេសជាច្រើន ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីគម្រោងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យា Apple នោះទេ។ ចំពោះសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Kai Crop បានចេញផ្សាយនៅក្នុងសំ ណុំឯកសារបទប្បញ្ញត្តិមួយ នៅពេលភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុននេះបានកើនយ៉ាងគំហុកប្រមាណ២០% នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។ ការកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុនយ៉ាងខ្លាំងបែបបានចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលមានការសែតនៅក្នុងស្រុក Edaily មួយបានរាយការណ៍នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារថា Hyundai Motor Group ដែលជាអាណាព្យាបា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました