ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនមានប្រតិកម្ម អាលែហ្ស៊ីជាមួយគ្រឿងសមុទ្រ?

未分類
ហេតុអ្វីមនុស្សមាន ប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី? ជាទូទៅ អាហារសមុទ្រជាអាហារដែលជាទីពេញសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ប៉ុន្តែ អ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ដែរឬទេ ហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួន ប្រតិកម្មឬ អាលែហ្ស៊ីជាមួយអាហារសមុទ្រ ទោះបីជាពួកគេចូលចិត្តវា យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវឈប់បរិភោគភ្លាម។ ក្នុងករណីមួយចំនួន រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ និង អាចគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតផង។ វេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនបានបង្ហាញថា ការប្រតិកម្មជាមួយគ្រឿងសមុទ្រគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រព័ន្ធភាពសាំទៅនឹងប្រតេអ៊ីន នៅក្នុងសត្វសមុទ្រ និង ទឹកសាបមួយចំនួន​ ដែលរួមមានទាំង៖ សំបកខ្យង ដូចជា បង្គាក្តាម អយស្ទ័រក្រឡុក បង្កង ឬមឹក។
រោគសញ្ញាប្រតិកម្មគ្រឿងសមុទ្រ
បន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារសមុទ្រ ដែលជាហេតុប

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました