ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ជូនដំណឹងពីការកើនឡើងការបោកបញ្ឆោតតាមអឺនធឺណិត ទៅលើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងវិធានការការពារ

未分類
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយពីសង្គេតឃើញមានការកើនឡើង ការវាយប្រហារបោកបញ្ឆោតតាមអឺនធឺណិត (Phishing) លើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅកម្ពុជា
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកើនឡើងការបោកបញ្ឆោតតាមអឺនធឺណិតនេះ និងវិធានការការពារសម្រាប់ម្ចាស់គណនី ធនាគារ ដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកពួកចោរបច្ចេកវិទ្យា (Hackers)។
នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឱ្យដឹងទៀតថា ចោរបច្ចេកវិទ្យា (Hackers) បានធ្វើការវាយប្រហារដោយផ្ញើសារខ្លីៗ (SMS) ឬសារអីម៉ែលទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមានខ្លឹមសារ Your bank account has been logged in th

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました