ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារជនពិការ

未分類
ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារបានពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីពិការភាពដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតសម្រាប់ជនពិការក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
លោក ឯម ច័ន្ទមករា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនេះមាន ១០ ជំពូកនិង ១០៨ មាត្រាហើយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។
លោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ គោរពសិទ្ធិជនពិការ កាត់បន្ថយការរើសអើង និងពង្រឹងសមត្ថភាពជនពិការតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសស្មើៗគ្នា បង្កើតការងារ បង្

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました