ដំណឹងល្អ! ក្រសួងការងារ ប្រកាសបើកប្រាក់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ២០១៩ដល់ឆ្នាំ២០២១ លើអាជីវកម្មទាំងនេះ

未分類
យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុករបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៣/២១ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ស្តីពីការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ លើសម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាស និងផ្នែកកម្មន្តសាល។
ក្នុងនោះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជម្រាបជូនម្ចាស់ ឬនាយករោងចក្រ សហគ្រាស និងកម្មករនិយោជិតផ្នែកកម្មន្តសាលទាំងអស់ ដែលបានប្រើប្រាស់កិច្ចសន្សាការងារមានថិរវេលាមិនកំណត់ ហៅកាត់ UCD ជ្រាបថា ការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវអនុវត្តឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ ដូចខាងក្រោម៖

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました