តោះមកដឹងពីអចលនទ្រព្យទាំង៤ប្រភេទនេះ គឺមិនជាប់ពន្ធនោះទេ

未分類
គ្រប់គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាដឹង នឹងមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងនោះទេ អចលនទ្រព្យទាំង៤ប្រភេទនេះ គឺមិនត្រូវបានជាប់ពន្ធនោះទេ។ ដែលអចលនទ្រព្យទាំង៤ប្រភេទនេះរួមមាន៖
១. អចលនទ្រព្យ ដែល​ជា​ដីកសិកម្ម (ដូចជា ដី​ស្រែ ដី​ចម្ការ​ ដី​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​សត្វ ឬ​ដីស្រែអំបិល ជាដើម)
២. អចលនទ្រព្យ ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ឬ​របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល
៣. អចលនទ្រព្យ ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ស្ថានទូត ឬ​ស្ថានកុងស៊ុល​បរទេស ឬអង្គការ​អន្តរជាតិ ដែល​ទទួលស្គាល់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល
៤. អចលនទ្រព្យ ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​អង្គការ​សាសនា ឬ​អង្គការ​សប្បុរស​ធម៌ ហើយ​​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គោលដៅ​សាសនា ឬ​សប្បុរស​ធម៌​សុទ្ធសាធ។ មិនត្រូវ​រាប

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました