ទស្សនៈអាជីវកម្ម៖ ចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិត ចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់សាលាសិនឬ?

未分類
មហាសេដ្ឋី Warren Buffet ធ្លាប់បាននិយាយថា “ការអប់រំដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចទទួលបាន​នោះ​គឺ ការវិនិយោគលើខ្លួនឯង ប៉ុន្ដែមិនប្រាកដថា ត្រូវចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនោះទេ” ។ ជាការពិតណាស់ ការអប់រំ វាជារឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ប៉ុន្ដែមិនប្រាកដថា អ្នក​ដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាងអ្នកដែលបានបោះបង់​សាលា ឬរៀនមិនពូកែនោះទេ។ មានបុគ្គលជោគជ័យជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់សាលា ហើយ​ចាប់ផ្ដើមធ្វើនូវអ្វីដែលពួកគេពេញចិត្ត និងអាចធ្វើបាន រហូតដល់ពួកគេទទួលបា​ននូវភាពជោ​គ​​ជ័យយ៉ាងធំធេង។ លោក Bill Gates បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សានៅសាលាHarvard បន្ទាប់ពីរៀនបាន ត្រឹម តែ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました