ធនាគារពិភពលោកៈ កូវីដ១៩ធ្វើឱ្យប្រជាជនថៃចំនួន១,៥លាននាក់ធ្លាក់ទៅរកភាពក្រីក្រ

未分類
ដោយៈលក្ខិណា
ប្រទេសថៃៈ របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនិយាយថា ប្រជាជនថៃប្រមា​ណ១,៥លាននាក់ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត។
លោកKiatipong Ariyapruchya សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំប្រទេសថៃនៅធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថា ប្រជាជនក្រីក្ររបស់ប្រទេសថៃ មានចំនួនសរុប៣,៧លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ហើយចំនួនសរុបត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់៥,២លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវបានសន្និដ្ឋានថា ជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីវិបត្តិជម្ងឺឆ្លង។
លោកបន្តថា “ចំនួនប្រជាជនក្រីក្រ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះវិញដល់៥លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២១ ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃការងារ ខណៈសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានការងើបឡ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました