កម្ពុជាស្នើអាស៊ានបង្កើនមូលនិធិជំនួយដល់វិស័យឯកជនដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មក្នុងពេលជួបវិបត្តិ

未分類
ដោយ ៖ រ៉ាណេត
ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកសំណើទៅកាន់មន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគួរបង្កើនមូលនិធិបរិច្ចាគជាមួយវិស័យឯកជនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចពង្រឹងជីវកម្ម និងស្ដារឡើងវិញនូវផែនការសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ២០២១-២០២៥។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកប្រាក់ សុខុន ប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ថា ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារាតត្បាតជាសកលដោយជំងឺកូវីដ–១៩ អាស៊ានគួរបង្កើនមូលនិធិបរិច្ចាគជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីជំរុញ និងស្តារឡើងវិញនូវផែនការសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ២០២១–២០២៥។
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました