ក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រអចលនទ្រព្យ Property Area Asia ចុះកិច្ចអនុស្សារណយោគយល់ជាមួួយសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍កម្ពុជា

未分類
ដោយ ៖ រ៉ាណេត
ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រអចលនទ្រព្យ Property Area Asia បានចុះកិច្ចអនុស្សារណយោគយល់គ្នា(MOU)ជាមួយសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងចូលរួមជួយជំរុញ និងលើកកម្ពស់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីវិស័យមួយនេះទៅកាន់សាធារណជន ក៏ដូចជាបណ្តាអ្នកវិនិយោគជាតិ និអន្តរជាតិ។
សហស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រ Property Area Asia លោកយិន លាងគង់ បានមានប្រសាសន៍ថា តាមរយៈព្រមព្រៀង និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចអនុស្សារណយោគយល់នៅពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយធ្វើឱ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ។
លោកបន្តថា “គោលដៅនៃការចុះ MOU នៅពេលនេះក្ន

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました