ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់ចិន PRINCE Real Estate កំពុងជំរុញទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាឱ្យដល់៦០ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ

未分類
ដោយ ៖ លក្ខិណា
ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដ៏ធំ PRINCE Real Estate បានបង្ហាញពីគម្រោងជំរុញការបង្កើនទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឱ្យដល់៦០លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំនៅកម្ពុជាដែលជាចំណុចកណ្តាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។
បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដ៏ធំ PRINCE Real Estate បានធ្វើការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង២ពាន់លានដុល្លាររួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនជាង៣០ក្រុមហ៊ុន ជាមួយនឹងទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំ និងការប្ដេជ្ញាធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃអាស៊ីជំរុញការបោះទុនវិនិយោគឱ្យបានដល់៦០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំខាងមុខ ។
លោក Stevn Wang នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ព

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました