យុទ្ធសាស្ត្រ៣ ជា​សូចនាករ​សម្រាប់​ធ្វើការ​វិនិយោគ​អចល​ទ្រព្យ​ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ

未分類
ដោយៈ គង់ សូរិយា
ភ្នំពេញៈ ការវិនិយោគ​នៅក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ ត្រូវបាន​គេ​ធ្វើឡើង​ច្រើន​វិធី និង​ច្រើន​យុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុង​គោលបំណង​រួម​តែមួយ គឺ​ចង់​ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណេញ​ខ្ពស់ ដែល​បញ្ហា​នេះ ប្រធាន​សមាគម​អ្នកវាយតម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា លោក ច្រឹ​ក សុខ​នី​ម បាន​បង្ហើប​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន៣ ដែលជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បី​ជោគជ័យ​លើ​ការវិនិយោគ និង​ចំណេញ​បាន​ប្រាក់​ច្រើន។
លោក​បាន​មានប្រសាសន៍ថា យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន៣ ដែល​ត្រូវបាន​គេ​យកមកអនុវត្ត និង​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ល្អ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការវិនិយោគ ដូចជា ទី១- ការវិនិយោគ​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ទី២- ការវិនិយោគ​ជា​លក្ខណៈ​ក្រុមតូចៗ និង​ទី៣ ការវិនិយោគ​រួមជាមួ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました