ឧកញ៉ា ម៉េន កានី៖ សម្តីមាសទាំង១០ ដែលជួយដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅគោលដៅ

未分類
ឧកញ៉ា ម៉េន កានី ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន GM TRADING CO.LTD ដែលផ្តោតសំខាន់លើវិស័យអចលន​ទ្រព្យ នឹងកំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យជំនួញ។ លោកក៏មានចែករំលែកនូវគំនិតល្អៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរគិតពិចារណាឡើងវិញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួន៖ ១. ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាំង គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរចក្ខុវិស័យឲ្យក្លាយជាការពិត ២. កុំរាប់អានដោយសារគេជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នក គេនឹងរាប់អានអ្នកដោយន័យបែបនោះដូចគ្នាមិនខានឡើយ ៣. អ្នកនឹងខកបំណងរាប់មិនអស់ដោយសាររំពឹងពីការជួយរបស់អ្នកដទៃ អ្នកនឹងមិនខកបំណងសោះបើជ្រើសរើសជាអ្នកជួយអ្នកដទៃ ៤. ចូររំដោះខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលការងារនឿយហត់ដែលគ្មានលទ្ធផលធំចេញ ហើយកសាងជីវិតរបស់អ្ន

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました