Tellor (TRB) là gì? Thông tin toàn diện về tiền điện tử TRB

未分類
Blog Tiền Ảo
Tellor (TRB) là gì? Thông tin toàn diện về tiền điện tử TRB
Tellor (TRB) là gì?
Tellor là một oracle phi tập trung trên Ethereum, nơi mạng lưới các miner Proof-of-Work (PoW) cạnh tranh để tìm nạp dữ liệu và đặt nó trên chuỗi cho các smart contract Tellor.
Giống như Chainlink và Band Protocol, Tellor là một Oracle phi tập trung mang thông tin trong thế giới thực vào các smart contract. Thông tin cũng có thể được trả lại từ smart contract.
Các vấn đề mà Tellor giải quyết
Tellor muốn giải quyết vấn đề này về giá cả cho ứng dụng trong lĩnh vực DeFi. Họ cố gắng cung cấp dữ liệu cho th

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました