ចង់ក្លាយជាអ្នកមាន រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវយល់ គឺតើអ្វីជាទ្រព្យ និងអ្វីជាបំណុល?

未分類
បើតាមលោក Robert Kiyosaki មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរលោក ពីវិធីក្លាយជាអ្នកមានឆាប់។ លោក​​តែង​តែ​មានភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឭសំនួរនេះម្ដងៗ ដោយតែពួកគេតែងតែសួរសំនួរខុស និងជាសំនួរដែលមិនដែលមានចម្លើយ។ លោក និយាយថា នៅពេលដែលនរណាម្នាក់សួរបែបនេះ គឺមានន័យថា ពួកគេមិនបានស្វែងយល់ និងមិនយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពឆ្លាតវៃខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។ តាមពិតទៅ ភាពជាអ្នកមាន គឺមិនមែនសំដៅដល់ប្រាក់ចំណូលដែលអ្នករកបាននោះទេ តែវាសំដៅដល់តើអ្នកសល់ប្រាក់ប៉ុន្មាននៅក្នុងដៃ? ដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នកមានបានលុះត្រាតែអ្នកយល់ដឹងពីអ្វីជាទ្រព្យ និងអ្វីជាបំណុលសិន។ ឪពុកអ្នកក្ររបស់លោក Robert បានប្រាប់លោកថា “កូនត្រូវតែអានសៀវភៅ” ប៉ុន្ដែ ឪពុកអ្នកមានបានប្រាប់លោកថា “ចូរកូ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました