៤​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា​-​អាមេរិក នៅតែមាន​ការកើនឡើង សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០ សរុប​ជាង ៥.៥០៩​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

未分類
​ភ្នំពេញ ៖ ទិន្ន័យ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែល​អង្គភាព​ព័ត៌មាន CEN ទទួលបាន​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បាន​បង្ហាញថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ ទៅ​អាមេរិក ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជាង​៥,២៥៨​លាន​ដុល្លារ ខណៈ​ការនាំ​ចូល​ពី​អាមេរិក​វិញ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជាង​២៥០​លាន​ដុល្លារ​។
​យោងតាម​តារាង​ទិន្នន័យ​ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា​-​អាមេរិក ពិនិត្យឃើញថា ពេញ​មួយឆ្នាំ​២០២០ ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ សម្រេចបាន​សរុប​ចំនួន​ជាង​៥,៥០៩​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក កើនឡើង​១៦.៨៩​ភាគរយ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៩ មាន​ចំនួន​ជាង​៤,៧១៣​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។​
​គួរ​កត់សម្គាល់ថា ផលិតផល​សំខាន់ៗ ដែល​កម្ពុជា នាំ​ចេញទៅ​អ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました