Grayscale giới thiệu thêm 6 quỹ tín thác tiền điện tử

未分類
Blog Tiền Ảo
Grayscale giới thiệu thêm 6 quỹ tín thác tiền điện tử
Theo nguồn tin từ The Block cho biết Nhà quản lý tài sản tiền điện tử lớn nhất hiện nay, Grayscale, đang giới thiệu thêm 6 quỹ tín thác tiền điện tử.
Các quỹ tín thác được thành lập bởi Delaware Trust Company, “tổ chức đã được ủy thác theo luật định” của Grayscale, trong những tháng gần đây.
Như chúng ta cũng đã biết Grayscale sở hữu một số quỹ tín thác tiền điện tử lớn, như quỹ tín thác Bitcoin, quỹ tín thác Ethereum hay quỹ tín thác Litecoin…
Và mới đây theo một nguồn tin uy tín, Grayscale đã giới thiệu thê

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました