ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានរីកចម្រើននៅឆ្នាំ ២០២០

未分類
គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (NCCT) បាននិយាយថាទោះបីមានវិបត្ដិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា។
កាលពីថ្ងៃសុក្រ​លោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស បានជួបជាមួយលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកស្រីបាននិយាយថា​ ជំនួបនេះ​សង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស។
លោកស្រីបន្តថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました