ប្រធាន CLDA ៖ ទីផ្សារដីឡូត៍ជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

未分類
ដោយ ៖ រ៉ាណេត
ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍កម្ពុជា (CLDA) បានអះអាងថា ទីផ្សារដីឡូត៍ដែលកំពុងមានសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណោមផ្នែកដទៃទៀតនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា។
លោកម៉ន សុខាប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍កម្ពុជាបានមានប្រសាសនៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា ទីផ្សារដីឡូត៍គឺជាផ្នែកមួយដែលមានសារសំខាន់ក្នុងការបន្តសកម្មភាព និងចរន្តនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ បើទោះជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាកលក៏ដោយ ខណៈដែលទីផ្សារដីឡូត៍ត្រូវបានគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនក្នុងស្រុក។
លោកបានបន្តថា “អ្នកដែលមានចំណូលមធ្យម និងនៅមិនទាន់

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました