សេដ្ឋី Kevin O’Leary និយាយថា តម្លៃកាហ្វេមួយកែវក៏អាចយកមកដោះបំណុលរបស់អ្នកបានដែរ

未分類
ជាទូទៅ មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជាប់បំណុលនោះទេបើទោះបីជាបំណុលទាំងនោះជាបំណុលអាក្រក់ ឬជាបំណុលល្អក៏ដោយ ព្រោះថាបើយើងមានបំណុលជាប់ខ្លួននោះគឺប្រៀបដូចជាយើងស្ពាយភ្នំដ៏ធំមួយតាមជាប់ខ្លួនអញ្ចឹង។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែមានបំណុលជាប់នឹងខ្លួនអ្នកគួរតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីណាដែលល្អបំផុត ហើយជាពិសេសអ្នកក៏គួរតែគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឲ្យមានរបៀបរៀបរយផងដែរ ដូចជាត្រូវដឹងថារបស់ណាអ្នកគួរចំណាយ របស់ណាដែលចាំបាច់ និងរបស់ណាដែលអ្នកមិនគួរទិញ។ ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងបំណុលនេះដែរ លោក Kevin O’Leary ដែលជាសេដ្ឋីកាណាដាមួយរូបក៏បានបង្ហាញនូវផ្នត់គំនិតដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ និងគិតថាវាមិនអាចទៅ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました