គម្រោង CamAdapt នឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់សហគមន៍​នេសាទ​តាម​ឆ្នេរសមុទ្រ

未分類
កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំស្តីពីគម្រោងបន្ស៊ាំ និងភាពធននឹងអាកាសធាតុ នៃសហគមន៍ ពឹងអាស្រ័យលើធនធានជលផលនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ខណៈដែលក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអង្គការ​ស្បៀង​ និង​កសិកម្ម​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (FAO) រួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថានគឺជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជា CamAdapt ។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងជួយដល់សហគមន៍ ពឹងអាស្រ័យលើធនធានជលផលនៅតំបន់ឆ្នេរដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ដោយទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (Least Development Countries Fund-LDCF) នៃអង្គការ Global Environment Facility (GEF)​ គម្រោងនេះនឹងជួយសហ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました