ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយជាង៣០លានដុល្លារ សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅភ្នំពេញ និងបាត់ដំបង

未分類
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារថ្មីមួយចំនួននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តបាត់ដំបង ដែលសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយឥតសំណង់ជាង ៣០លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយ។ នេះបើយោងតាមទីភា្នក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន ឬJICA។
JICA បានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា នេះ ថា ពិធីប្រគល់អគារថ្មីទាំងនេះ បានប្រារព្ធឡើង ២ ផ្សេងគ្នា ដោយមួយធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី១២ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ និងមួយទៀតធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
បើយោងតាមប្រភពដដែល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះរួមមាន បណ្ណាល័យ អគារទីចាត់ការ ការបង្រៀន និងអគាររដ្ឋបាលជាដើម។
JICA សង្ឃឹមថ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました