ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំណែងអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple របស់លោក Tim Cook ដែលអ្នកគួរតែដឹង

未分類
លោក Tim Cook កើតនៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៦០ នៅរដ្ឋ Alabama សហ​រដ្ឋអាមេរិក ដោយឪពុក របស់លោកគឺជាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតនាវា ចំណែកឯកម្តាយរបស់លោកវិញគឺធ្វើ នៅឯឱសថស្ថាន។ លោក Tim Cook ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវិស្វករ សប្បុរសជន និងជាអគ្គនាយក របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សបច្ចេកវិទ្យា Apple។ លោកបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យា ល័យ Auburn ផ្នែកវិស្វករឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ១៩៨២ ហើយក្រោយមកលោកបានបន្តការសិក្សា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke។ ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារនៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ លោក Tim Cook បានផ្តើមចូលបម្រើការនៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុន IBM ដោយលោកមានតួនាទីជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងមុខងារផលិត និង

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました