តម្លៃលំនៅឋានចន្លោះ៤ទៅ៨ម៉ឺនដុល្លារនៅតែមានភាពពេញនិយមខ្លាំងក្នុងទីផ្សារ

未分類
ដោយ ៖ ម៉ាណេត
ភ្នំពេញៈ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានលើកឡើងថា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តម្លៃលំនៅឋានចន្លោះពី៤ម៉ឺន ទៅ៨ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកំពុងពេញនិយមខ្លាំង ពីអតិថិនដែលភាគច្រើននៅតាមជាយក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ។
អគ្គនាយកក្រុមអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន Premier Groupលោកម៉ាន់ ច័ន្ទឌីបានប្រាប់គេហទំព័រProperyarea.asia កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា  ក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានទាំងអស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃ ចន្លោះពី៤ ម៉ឺនទៅ៨ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានលក់ចេញនិងទទួលបានការចាប់អារមុ្មណ៍ពីពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកពន្យល់ថា “កត្តាដែលជំរុញមានការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました