រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

未分類
លោកសាស្រ្តាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ដើម្បីជំរុញឱ្យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅតាមមូលដ្ឋាន។
សូមអានលិខិតរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលដូចខាងក្រោម៖

Source: ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました