លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៧ខែទៀតជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩

未分類
នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន បានប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៧ខែទៀតជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ពីខែកុម្ភៈ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ ១៩។
ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន មានខ្លឹមសារថា «ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ ១៩ ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់ក្រោយការបង់ពន្ធលើបៀវត្សជូនរដ្ឋរយៈពេល៧ខែជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាល។ បៀវត្សរបស់ខ្ញុំ១០លានរៀល/ខែត្រូវបង់ពន្ធ៩១០.០០០រៀល/ខែ និងប្រគល់ជូនក្រសួងសុខាភិបាល៩.០៩០០.០០០រៀល/ខែសរុប៧ខែចំនួន៦៣.៦៣៩.០០០រៀល។ អាស្រ័យដោយកូវីដ១៩បាននឹ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました