វៀតណាម​៖ ទីក្រុង​ហាណូយ​លើកកម្ពស់​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​

未分類
​ហាណូយ​, វៀតណាម​៖ វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​គឺជា​គន្លឹះ​សម្រាប់​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម ដែល​ជំរុញឱ្យមាន​ការកើនឡើង​នូវ​សមត្ថភាព​និង​គុណភាព​នៃ​ផលិតផល​និង​លើកកម្ពស់​ជីវភាព​កសិក​រ​។ អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មកហើយ ទីក្រុង​ហាណូយ​បាន​ផ្តោតលើ​ដំណោះស្រាយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការផ្ទេរ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដល់​កសិករ​។​
​ទោះយ៉ាងណា​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​មាន​ឥទ្ធិពល​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​ប្រកបដោយ​ចីរភាព ត្រូវមាន​យន្តការ​និង​គោលនយោបាយ​គាំទ្រ​កាន់តែច្រើន ក៏ដូចជា​ការចូលរួម​ពី​អាជ្ញាធរ​ចាំបាច​បំផុត​។​
​ដោយសារតែ​ការដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នៃ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました