ហេតុអ្វីបានជាមានមតិមួយចំនួន បានលើកឡើងថា រថយន្ដអគ្គិសនីជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការបំពុលបរិស្ថាននាពេលអនាគត?

未分類
វាជាព័ត៌មានល្អ ដែលឡានអគ្គិសនីអាចជួយកាត់បន្ថយនូវការបំពុលបរិស្ថាន ក៏ដូចជាការបំពុលខ្យល់ជាដើម ក៏ប៉ុន្ដែវាមិនមែនជាជម្រើសតែមួយ ដែលអាចជួយបរិស្ថាននោះទេ ព្រោះរថយន្ដប្រភេទណាក៏ដោយក៏បញ្ចេញនូវសារធាតុបំពុលបរិស្ថានដែរ គ្រាន់តែតិច ឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ ២០២០មក មានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនបានធ្វើការងាកទៅផលិតនូវឡានអគ្គិសនី ជាមួយនឹងការរចនា និងការបំពាក់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្លែកៗរៀងខ្លួន។ នៅក្នុងនោះ មានក្រុមហ៊ុន​ដូចជា​ Tesla, Apple, NIO, Rivian (របស់Amazon និង Ford)​ ជាដើម។ មួយវិញទៀត ដោយសារតែវាមានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ ជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました