អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងអនុវត្តច្បាប់ពន្ធរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែតឹងរឹងជាងមុននៅឆ្នាំនេះ

未分類
លោក គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានធ្វើការអំពាវនាវឱ្យក្រុមហ៊ុននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់ពួកគេ។
ការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលឯកឧត្តមបានណែនាំអំពីគោលដៅពន្ធនៅឆ្នាំនេះនិងវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលពន្ធដារតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
លោកបានធ្វើការលើកឡើងថា ខណៈពេលដែលមានការប៉ះពាល់ដែលបង្កដោយករណីនៃជំងឺរាតត្បាត អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ ១,៩ ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើចំណូលពន្ធជាតិ។
លោកក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគោលដៅពន

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました