អានវិធីសាស្រ្តវិនិយោគអចលនទ្រព្យ និងការប្រើប្រាស់លុយរបស់លោក Robert Kiyosaki

未分類
ដោយ ៖ គង់ ម៉ាលីន
ភ្នំពេញៈ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទេ អ្នកនឹងធ្វើការឱ្យលុយមួយជីវិត ហើយអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមាន ដោយសារតែលុយធ្វើការឱ្យអ្នក។ សម្តីនេះស្រដៀងនឹងការនិយាយរបស់​លោក Robert T.Kiyosaki អ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកជំនាញ​​ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
ប៉ុន្តែជាអកុសល មនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់មានគំនិតថា តើគួរកាន់កាប់ ឬទុកដាក់​លុយរបស់គេឱ្យបានគង់វង្សយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ។
លោក Robert T.Kiyosaki​ បានមាន​ប្រសាសន៍ថា “ការដែលរកប្រាក់មួយលានដុល្លារគឺវាពិបាក តែអ្វីដែលពិបាកជាងនេះ គឺការ​ដែលត្រូវយកលុយទាំងនេះធ្វើការឱ្យ​យើង”។លោកបន្តថា “បុគ្គលខ្លះដែលរស់នៅជុំវិញខ្ញុំ គឹរស់នៅដោយរំពឺងតែប្រាក់ខែមួយមុខ ដែលភាគច្រើនបានជំពាក់បំណុល ហើ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました