អ្នកជំនាញ ៖ ភាពខុសគ្នារវាងការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា

未分類
ដោយ ៖ រ៉ាណេត
ភ្នំពេញ ៖ ជាទូទៅតម្លៃនៃអចលនវត្ថុតែងមានការកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរង្វង់១០-១៥ភាគរយ ឬលើសពីនេះ ប៉ុន្តែរាល់ការកើនឡើងនៃតម្លៃទាំងអស់មានភាពខុសគ្នា ជាពិសេសអាស្រ័យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការទីផ្សារ រួមជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ។
អនុប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យសកល លោកឡោ វិចិត្រ បានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា ការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនវត្ថុគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែវាកើនឡើងដោយសារតែមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងរួមជាមួយនឹងកត្តានៃភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច។
លោកបានបញ្ជាក់ថា “យើងទទួលស្គាល់ថា ជាទូទៅតម្លៃអចលនវត្ថុតែងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនថាចំពោះតម្លៃដី តម្លៃលំនៅដ្ឋា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました