ក្រសួងបរិស្ថាន បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថាន ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

未分類
ក្រសួងបរិស្ថាន បង្ហាញបញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថាន ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខាងក្រោម៖Source: ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました