ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលក្របខណ្ឌប្រភេទ «ក»ចំនួន ៨កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

未分類
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៨កន្លែង ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោម៖


Source: ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました