ជប៉ុនបានផ្តល់ឥណទានសម្បទាន២៣៨លានដុល្លារដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអាទិភាព

未分類
ដោយៈ គង់ ម៉ាលីន
ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាលប៉ុន បានផ្តល់ជំនួយឥណទានសម្បទាន ប្រមាណ២៣៨លានដុល្លារ សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ ដែលជាអាទិភាពរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ។
លោកអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី KAMEI Haruko ប្រធានតំណាងថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) ប្រចាំកម្ពុជាថា ជប៉ុនគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធ និងជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។
លោក

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました