តើវាសនា​ Facebook នឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ?

未分類
Facebook ជាបណ្ដាញសង្កមមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Mark Zuckerberg ហើយក៏អាចនិយាយបានថាវាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង និងអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកនេះ Facebook ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើង ហើយក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកោះហៅចំពោះការចោទប្រកាន់ជុំវិញរឿង បង្កើតនូវទីផ្សារឯការធិភាព​នៃការទិញយកបណ្ដាញសង្គម Instagram និង​ Whatsapp នៅក្នុងការបំបាត់នូវដៃគូប្រកួតប្រជែងផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ Facebook នៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀត ដែល Facebook បានអនុវត្ដប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រឆាំងភាពជឿជាក់របស់អាមេរិកផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្ដែ នាពេលកន្លងទៅសម្រាប់រដ្

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました