ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រព័ន្ធទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់ថ្មី

未分類
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានប្រកាស «ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ប្រព័ន្ធរីធែលផេ‍ (Retail Pay)» ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់នូវការទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងជាឧបករណ៍ទូទាត់ដោយរហ័ស សម្រាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ(KOICA)។
លោកស្រី នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តល់នូវហេដ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました