បំណុលគឺជាមូលហេតុចំបងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃ

未分類
បំណុលដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺជាហេតុផលចំបងមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះនិងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមព្រំដែនថៃ។
ការរកឃើញនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និង សិទ្ធិមនុស្ស ( សង់ត្រាល់ ) លើពលករចំណាកស្រុកចំនួន ៤៧២ នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ សៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ និងបាត់ដំបង កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំមុន។
ហេតុផលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងចំណោមអ្នកមួយចំនួនផ្សេង គឺការមិនមានការងារធ្វើនិងភាពក្រីក្រខ្លាំង។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្ទង់មតិ សំណួរទីមួយគឺ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើចំណាកស្រុក? (ពីកម្ពុជាទ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました