លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស ខេង៖ ជំរឿនប្រជាជន គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់ស្តីអំពីចំនួននិងចរិតលក្ខណៈប្រជាជន

未分類
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស ខេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានគូសបញ្ជាក់ថា ជំរឿនប្រជាជន គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់ស្តីអំពីចំនួននិងចរិតលក្ខណៈប្រជាជន។ ជំរឿនប្រជាជនមានវិសាលភាពរឹងមាំ ល្អិតល្អន់ និងអាចផ្តល់អោយនូវចំនួនប្រជាជនក្នុងតំបន់រហូតដល់ថ្នាក់តូចៗថែមទៀតដែលប្រភពទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតមិនមានឡើយ។ ជំរឿន ក៏ផ្តល់ជូនផងដែរនូវក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើសគំរូក៏ដូចជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើចំណោល ឬព្យាករណ៍ប្រជាជនដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការងារផែនការរយៈពេលវែង។ លោកបានថ្លែងដូចនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩។
លោកឧប

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました