វិទ្យាស្ថាន NIPTICT ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Bosch ដើម្បីដាក់ដំណើរការរោងជាងឌីជីថល

未分類
វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT) និងក្រុមហ៊ុន Bosch (Cambodia) ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្នុងស្រុក របស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកនិងវិស្វកម្ម ឈានមុខគេ របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Bosch Group បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈ យោគយល់ លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិឌ្ឍន៍ រោងជាងឌីជីថល (Digital Makerspace) ក្នុងទីតាំងវិទ្យាស្ថាន។
វិទ្យាស្ថាន NITPICT និងក្រុមហ៊ុន Bosch (Cambodia) នឹងសហការគ្នា រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន ArrowDot ដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ រោងជាងឌីជីថល (Digital Makerspace) ក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ឌីជីថល។
ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រុមហ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました