វិធីសាស្រ្តថ្មីដែលអាជីវកម្មអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត

未分類
ខណៈដែលពិភពលោកមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងក្នុងអំឡុងពេលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ អាជីវកម្មក៏តម្រូវឱ្យសម្របខ្លួនដើម្បីស្វែងរកភាពប្រសើរឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេផងដែរ។
ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានសំណាង។ ទាំងក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Netflix មានជំហរល្អក្នុងការរីកលូតលាស់ដោយសារតែធម្មជាតិនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពិភពជំនួញដ៏ធំមួយបានស្ថិតនៅក្រោមផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតហើយមនុស្សគ្រប់គ្នារាប់ចាប់ពីអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនានានិងភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្វែងរកសកម្មភាពគាំទ្រថ្មីដើម្បីអាចដំណើរការបាន។
ទស្សនាវដ្ដី Harvard Business Review [HBV]  កំណត់និយមន័យ ការស្វែងរកវិធីសាស្រ្

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました