កងកម្លាំង​មួកខៀវ​ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការបោសសំអាតមីនដោយប្រើប្រាស់មនុស្សយន្ត

未分類
កងកម្លាំង​មួកខៀវ​កម្ពុជា ចំនួន ៣០ នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឲ្យប្រើមនុស្សយន្តដើម្បីបោសសំអាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមុនពេលបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
លោក ប្រាក់ សុទ្ធ អគ្គនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព NPMEC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថា កងកម្លាំងយោធាកំពុងបណ្តុះបណ្តាលកងកម្លាំង​មួកខៀវ​ក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីបោសសំអាតមីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានចំនេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួយ និងឧបករណ៍ដោះមីនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងកំឡុងពេលបេសកកម្មដែលនឹងមកដល់នៅលីបង់ អាហ្វ្រិកកណ្តាល និង

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました