កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញ ៤ ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១

未分類
យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញ ៤ ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ ៣,១ ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០។
របាយការណ៍រាប់បញ្ចូលទាំងការព្យាករណ៍កំណើនតាមវិស័យនានាក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះ ចំនួន ០,៣ ភាគរយសម្រាប់សណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន ៤,៥ ភាគរយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ២,៩ ភាគរយសម្រាប់វិស័យសំណង់ ២,៧ ភាគរយសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យ ១,៣ ភាគរយក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង ១២,៥ ភាគរយនៅក្នុងផលិតកម្មក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរ។
លោក វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました