ក្បួនគ្រប់គ្រងលុយ “Kakeibo” ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ជប៉ុនមានអាយុជាង ១០០ឆ្នាំមកហើយ

未分類
ជនជាតិជប៉ុនជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌នៃការសន្សំប្រាក់របស់ពួកគេជាប្រចាំ បើទោះបីជាពួកគេរស់នៅក្នុងយុគសម័យទំនើបបែបនេះក៏ដោយ។ ក្នុងនោះ​ ជប៉ុនក៏មានក្បួននៃគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគេដែលបានបន្សល់ទុកជិត ១សតវត្សរ៍ មកហើយផងដែរ។ ជាធម្មតា ជនជាតិជប៉ុនតែងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគេតាម​ក្បួន Kakeibo តាមភាសាជប៉ុនអានថា Kah keh boh ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ដ្រីជនជាតិជប៉ុនមួយរូបឈ្មោះ Hani Motoko នៅឆ្នាំ ១៩០៤។ ការប្រើប្រាស់ក្បួននេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ខាងក្រោមនេះ គន្លឹះទាំង​ ៤ នៃការគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រាក់តាមបែបក្បួន Kakeibo របស់ជនជាតិជប៉ុន៖ ១.​ ត្រូវទុកពេលវេលាសម្រាប់គិត​២៤ម៉ោងម

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました