ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ Century21 Cambodia និងធនាគារBRED Bank ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំង

未分類
ដោយៈគីមសាយ
ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យCentury 21 Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចល​នទ្រព្យយីហោដើម ពីសហរដ្ឋអាមេរិក​នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ បានចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU) ជាមួយធនាគារBRED Bank (Cambodia) ដើម្បីសហការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អ្នក​ទិញអចលនទ្រព្យតាមបណ្តាញក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia។
អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)នេះ បានធ្វើឡើង​នៅសណ្ឋាគារ Raffle Hotel Le Royal ហើយ​ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Seraj Sutton នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia និង​លោក Guillaume Perdon ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ BRED Bank (Cambodia)។
លោកSeraj Suttonបានមានប្រសាសន៍ថា លោកពិតជាមានក

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました