ចំណេះដឹង​ច្បាប់! តើ​តម្លៃ​នៃ​កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់​ត្រូវមាន​សារៈ​សំ​ខាប់​ដូចម្តេច?

未分類
ដោយៈ រ៉ា​ណេ​ត
ភ្នំពេញៈ កិច្ចសន្យាលក់​ទិញ ជា​កិច្ចសន្យា​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ភាគី​ទាំងពីរ​ត្រូវមាន​កាតព្វកិច្ច  និង​គោរព​ទៅវិញទៅមក មានន័យថា ភាគី​ម្ខាង​ត្រូវមាន​កាត​ព្ច​កិច្ច​ប្រគល់​វត្ថុ ហើយ​ភាគី​ម្ខាង​ទៀត មាន​កាតព្វកិច្ច​ប្រគល់​លុយ​ជា​ថ្នូរ​នឹង​វត្ថុ​ដែល​បានប្រគល់។
កិច្ចសន្យាលក់​ទិញ ជា​កិច្ចសន្យា​មូលា ព្រោះ​កិច្ចសន្យា​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ស្វែងរក​ប្រយោជន៍ និង​ថ្នូរ​ទៅវិញទៅមក។
តម្លៃ គឺ​ពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ចំពោះ​កិច្ចសន្យាលក់​ទិញ ពីព្រោះ​កិច្ចសន្យាលក់ ត្រូវតែ​មានតម្លៃ​ជា​ថ្នូរ ដែល​ខុសពី​កិច្ចសន្យា​ដូរ ដែល​គ្មាន​តម្លៃ​ជា​ថ្នូរ​ឡើយ ដូច​ច្នេះ ការកំណត់​តម្លៃ វា​ជា​កត្តា​មួយ​សំខាន់​ណា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました